Huỳnh Trường Thịnh

Phim "Duyên tiên tiền định", Thúy Liễu bày mưu cùng công tử Khánh

Vi Vi |

Phim "Duyên tiên tiền định" tập 18, Nụ khám phá ra công tử Khánh (Huỳnh Trường Thịnh) cùng Liễu bày mưu nhằm moi tiền của người thương…

Phim "Duyên tiên tiền định", Phạm Trung (Hòa Hiệp) nhập hồn vào Minh Thành

DI PY |

Phim "Duyên tiên tiền định", Phạm Trung (Hòa Hiệp) tình cờ nhập vào cơ thể Minh Thành. Từ đây, mọi người ngỡ ngàng khi tên “phá gia chi tử” ngày nào nay đã thay tâm đổi tính…

Phim "Kế hoạch hoàn hảo": Bà Phương muốn hại Diễm Quỳnh

DI PY |

"Kế hoạch hoàn hảo" tập 23, bà Phương vì không muốn “đêm dài lắm mộng” nên đã đưa bằng chứng buộc Diễm Quỳnh rời khỏi Tập đoàn Phương Hòa.