JYP

Yugyeom (GOT7): "Điều đáng sợ nhất là dừng lại"

Minh Hằng |

Elle Korea đã phát hành bộ ảnh nghệ thuật cùng bài phỏng vấn Yugyeom (GOT7).

JYP Entertainment xác nhận 7 thành viên GOT7 rời công ty

An Nhiên |

Không ngoài dự đoán, JYP Entertainment đã xác nhận rằng các thành viên của GOT7 sẽ rời công ty quản lý.