Khóa học

Khóa học Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam

Diệu Tiên |

Từ cuối tháng 3 đến nay, Tổ chức nghề nghiệp quốc tế dành cho các chuyên gia tài chính, kế toán và kiểm toán ACCA và các trường Đại học tiến hành ký kết thoả thuận hợp tác (MOU) áp dụng giảng dạy khóa học Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) cho sinh viên ngành tài chính - kế toán.

Nền tảng học tập liên tục MVV Uni hỗ trợ đào tạo nhân viên giữa mùa dịch

Diệu Tiên |

Học viện doanh nhân MVV đã xây dựng nền tảng học tập trực tuyến đại chúng mở MVV Uni theo phương thức tại chỗ, tiên tiến, toàn diện và tự giác, cung cấp các khoá học dễ dàng truy cập mọi lúc mọi nơi, giá thành và cách sử dụng thân thiện, tiện lợi.