Mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 3.12 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 3.12, thời tiết TPHCM và Nam Bộ sáng sớm một số nơi có mưa, ngày nắng.

Dự báo thời tiết ngày 24.11 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 24.11, thời tiết Nam Bộ có mưa dông quay trở lại, sáng sớm trời se lạnh.

Dự báo thời tiết ngày 20.11 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 20.11, thời tiết nhiều nơi tại Nam Bộ giảm nhiệt, sáng sớm sương mù.

Dự báo thời tiết ngày 17.11 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 17.11, thời tiết Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 15.11 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 15.11, thời tiết Nam Bộ vào trưa giảm mây trời nắng, chiều có mưa vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 8.11 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 8.11, thời tiết Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 30.10 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 30.10, thời tiết Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 18.10 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 18.10, thời tiết Nam Bộ tiếp tục duy trì ngày nắng, chiều và tối có mưa.

Dự báo thời tiết ngày 15.10 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 15.10, thời tiết khu vực Nam Bộ có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Dự báo thời tiết ngày 14.10 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 14.10, thời tiết Nam Bộ có mưa rào đến mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 9.10 tại TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 9.10, thời tiết Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày 6.10 tại TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 6.10, thời tiết Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa.

Dự báo thời tiết ngày 2.10 tại TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 2.10, thời tiết Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to

Dự báo thời tiết ngày 23.9 tại TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 23.9, thời tiết Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào, dông. Vài nơi có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 11.6 tại TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 11.6, thời tiết Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.