Ngày môi trường

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng Hành động vì môi trường

Hạ Nguyên |

Bộ TN&MT cho biết, Ngày Môi trường thế giới 5.6.2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.