ngày nắng

Dự báo thời tiết ngày 23.7 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 23.7, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa.

Dự báo thời tiết ngày 18.5 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 18.5, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ duy trì ngày nắng nóng, chiều tối có mưa.

Dự báo thời tiết ngày 6.2 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 6.2, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ban ngày nắng nhiều.

Dự báo thời tiết ngày 28.1 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 28.1, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ tiếp tục giảm nhiệt vào sáng, đêm.

Dự báo thời tiết ngày 25.1 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 25.1, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ngày nắng ráo.

Dự báo thời tiết ngày 9.1 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 9.1, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ sáng sớm tiếp tục se lạnh, có sương mù.

Dự báo thời tiết ngày 5.1 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 5.1, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết ngày 22.12 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 22.12, thời tiết TPHCM và Nam Bộ sáng sớm và chiều tối giảm nhiệt.

Dự báo thời tiết ngày 21.12 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 21.12, thời tiết TPHCM và Nam Bộ sáng sớm se lạnh một vài nơi, ngày nắng.