nghệ sĩ Thu Hương

Chiến Thắng: “Tôi thường xuyên đi diễn nên không có thời gian chơi với con”

An Nhiên |

Nghệ sĩ Chiến Thắng cho biết, anh không có nhiều thời gian để chơi các trò vận động hay giải trí cùng các con của mình.