Thu phí điện tử không dừng

Ai có nghĩa vụ mở tài khoản của thẻ thu phí không dừng?

Nam Dương |

Bạn đọc có email huannguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi muốn gắn thẻ ETC để đi qua trạm thu phí không phải dừng xe mua vé. Xin hỏi việc mở tài khoản thu phí không dừng thế nào?