Viện Di truyền Y học - Gene Solutions

Giới chuyên môn đánh giá cao xét nghiệm triSure Procare

T.TH |

Với mục tiêu không ngừng nâng cấp xét nghiệm gene sàng lọc dị tật di truyền trước sinh, mong muốn góp phần làm giảm đáng kể gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng dân số, từ tháng 5.2022, Viện Di truyền Y học - Gene Solutions chính thức triển khai gói xét nghiệm triSure Procare và được giới chuyên môn đánh giá cao sau một thời gian áp dụng. triSure Procare với độ giải trình tự sâu hơn, giúp phát hiện được nhiều bất thường di truyền hơn.