Yamaha Audio Việt Nam

Giải pháp âm thanh mang cả rạp hát đến ngôi nhà thông minh

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo Statista, Việt Nam đang chứng kiến nhu cầu về thiết bị nhà thông minh tăng vọt do tốc độ đô thị hoá nhanh, dân số trung lưu ngày càng tăng, với doanh thu năm 2023 dự kiến đạt trên 275 triệu USD. Trong số này, các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu nghe, nhìn tại Việt Nam đang ngày càng tăng lên, để phục vụ cho thị hiếu ngày càng tăng từ gia đình.