25 sản phẩm OCOP 4 sao được Đà Nẵng trao chứng nhận

Văn Trực |

Ngày 6.5, tại Hội nghị Công bố, trao chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2023 và triển khai Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng đã trao chứng nhận cho 25 sản phẩm của 15 chủ thể đạt OCOP 4 sao.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, năm 2023 đạt được nhiều chuyển biến tích cực trong việc nâng cao hiệu quả của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, có 48 sản phẩm tham gia, gồm 36 sản phẩm mới, đánh giá phân hạng lại 12 sản phẩm.

Tại hội nghị, Ban tổ chức công bố và trao chứng nhận cho 25 sản phẩm của 15 chủ thể đạt OCOP 4 sao và 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao đạt từ 90 điểm trở lên tham gia đánh giá, phân hạng cấp Trung ương.

Các sản phẩm ở nhiều lĩnh vực như: Thủ công mỹ nghệ (đồng hồ mây, bộ hút trầm), dược liệu (kem đánh răng thảo dược, nến thơm), đồ uống (nước uống Ion kèm), thực phẩm (khô bò Kinbe, tép lắc bơ).

Được biết, tính đến cuối năm 2023, Đà Nẵng có 98 sản phẩm OCOP. Trong đó, có 54 sản phẩm đạt 3 sao, 43 sản phẩm 4 sao và 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Văn Trực