52 sản phẩm đạt tiêu chí sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

52 sản phẩm tại Quảng Bình vừa được hội đồng bình chọn đạt tiêu chí sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.

Theo đó, đây là lần thứ 7 địa phương tổ chức thực hiện bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Với các lần tổ chức trước, 2024 là năm có số lượng sản phẩm/bộ sản phẩm và các đơn vị tham gia nhiều nhất (62 sản phẩm/bộ sản phẩm của 56 đơn vị).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú cho biết, qua đợt bình chọn lần này đã phát hiện nhiều sản phẩm mới, có chất lượng, giá trị sử dụng và tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn.

Tại đợt bình chọn lần này, hội đồng bình chọn đã thống nhất thông qua và trình Chủ tịch UBND tỉnh chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Bình lần thứ VII, năm 2024 cho 52 sản phẩm/bộ sản phẩm của 50 cơ sở công nghiệp nông thôn đạt điều kiện.

Cùng với đó, thống nhất chọn 20 sản phẩm/bộ sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024 theo kết quả thống nhất của các thành viên hội đồng bình chọn.

Trưởng phòng Công nghiệp - Sở Công Thương Quảng Bình Hồ Nhật Bình thông tin, sản phẩm tham gia bình chọn năm nay là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia.

Sản phẩm tham gia bình chọn không phải sao chép; không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Cùng đó, phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Năm nay, các tiêu chí được đưa ra bình chọn như, đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; tính văn hóa, thẩm mỹ và các tiêu chí khác…

CÔNG SÁNG