Bà Rịa - Vũng Tàu lựa chọn đơn vị nghiên cứu mô hình kinh tế tuần hoàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.1, thông tin từ UBND tỉnh cho biết đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo giai đoạn 2022-2026".

Theo đó, tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản có liên quan; đồng thời, thực hiện đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định.

Gói thầu "Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022-2026" có trị giá gần 3,5 tỉ đồng, từ nguồn kinh phí năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ, theo hình thức 1 giai đoạn 02 túi hồ sơ với hợp đồng trọn gói. Thời gian lựa chọn nhà thầu được thực hiện trong quý I năm 2022.

Trước đó, Tỉnh ủy đã phối hợp cùng Hội đồng lý luận Trung ương (HĐLL) tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng kinh tế tuần hoàn vì mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, mô hình nghiên cứu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Tại hội nghị, địa phương cũng đã xác định, đề xuất triển khai thí điểm tại huyện Côn Đảo.

Với lợi thế của Bà Rịa - Vũng Tàu về vị trí chiến lược với đường hàng hải quốc tế, nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, những năm qua, tỉnh đã phát huy tối đa sức mạnh nội lực, tận dụng hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài đưa kinh tế - xã hội tỉnh phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển đang đặt ra nhiều vấn đề, thách thức tác động tiêu cực đến sự phát triển bền vững của tỉnh như ô nhiễm môi trường, vẫn xảy ra tình trạng đánh bắt hải sản bất hợp pháp, hạ tầng giao thông kết nối quá tải, thiếu nguồn lao động có tay nghề cao… Vì vậy, tỉnh đang tập trung, nỗ lực thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn để khắc phục những vấn đề trên.

Thành An