Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng khu công nghiệp thông minh định hướng sinh thái

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu đang triển khai dự án xây dựng Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu, thông minh theo định hướng sinh thái.

Ngày 23.1, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Biza) cho biết, địa phương đang triển khai dự án xây dựng khu công nghiệp kiểu mẫu/khu công nghiệp thông minh theo định hướng sinh thái và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2021, và được Chính phủ Nhật Bản tài trợ JICA Việt Nam để triển khai thực hiện. Mục tiêu hướng đến là xây dựng các khu công nghiệp phát triển bền vững theo các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị; chìa khóa để thu hút vốn FDI chất lượng cao cho tỉnh.

Tại địa phương, Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 được chọn để triển khai thực hiện các hoạt động. Từ kết quả đạt được sẽ nhân rộng mô hình triển khai đến các khu công nghiệp còn lại trên địa bàn.

Ông Masayuki Karasawa - Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam Chi nhánh TPHCM nhận định, Việt Nam đã đặt mục tiêu hiện đại hóa công nghiệp đến năm 2030, và đang khuyến khích huy động các nguồn lực phát triển các ngành công nghiệp xanh có giá trị gia tăng cao.

Việc khởi động dự án sẽ góp phần tăng năng lực sản xuất - kinh doanh, đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và tăng quy mô nền kinh tế, tạo nền tảng cho giai đoạn sau phát triển, đáp ứng cho yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong buổi làm việc ngày 23.1, các nhà đầu tư thứ cấp trong Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 cũng đã được thông tin về các mô hình mới; chính sách ưu đãi (về thuế, đất đai, nhà ở công nhân), cũng như các tiêu chí xây dựng khu công nghiệp sinh thái..., đồng thời nắm bắt về sự hỗ trợ kỹ thuật từ JICA thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông minh vào định hướng khu công nghiệp sinh thái trên địa bàn.

Qua đó, đem đến nhiều lợi ích thiết thực như: đăng ký doanh nghiệp sinh thái; đề xuất ưu đãi; giảm mức tiêu thụ năng lượng, nước, khí nhà kính; được tư vấn kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy tái chế, tự kiểm tra các hoạt động quản lý môi trường; tiết kiệm chi phí lao động bằng cách sử dụng nền tảng thông tin...

Dự kiến, dự án sẽ được triển khai tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 trong 4 năm, từ 2024 đến 2027. Sau khi hoàn thành sẽ giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu của khu công nghiệp và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thành An