Bình Thuận chấp thuận chủ trương đầu tư loạt dự án, hút vốn đầu tư nghìn tỉ đồng

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Từ đầu năm 2024 đến nay, Bình Thuận đã thu hút hơn 1.100 tỉ đồng vốn đầu tư khi cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 dự án, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư phục hồi.

Thống kê tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển tại Bình Thuận từ đầu năm 2024 đến nay cho thấy, tỉnh Bình Thuận đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 dự án, từ đó thu hút hơn 1.100 tỉ đồng vốn đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư tại Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hồi tháng 2.2024. Ảnh: Duy Tuấn
Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư tại Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hồi tháng 2.2024. Ảnh: Duy Tuấn

Cũng trong khoảng thời gian này, tỉnh đã điều chỉnh 4 dự án; 5 dự án chấm dứt hợp đồng và 4 dự án đi vào hoạt động kinh doanh. Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được thực hiện, công tác hỗ trợ doanh nghiệp được quan tâm và chú trọng.

Cũng trong 4 tháng năm 2024, toàn tỉnh có 366 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 1.608,2 tỉ đồng. Có 141 doanh nghiệp hoạt động trở lại; có 130 doanh nghiệp đã giải thể.

Khu công nghiệp Hàm Kiệm II tại huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đang kêu gọi các nhà đầu tư. Ảnh: Duy Tuấn
Khu công nghiệp Hàm Kiệm II tại huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đang kêu gọi các nhà đầu tư. Ảnh: Duy Tuấn

Năm 2024 là năm tăng tốc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, nên ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Bình Thuận đã tập trung triển khai các giải pháp hướng đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư phục hồi, phát triển tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Duy Tuấn