Còn nhiều bất cập trong công tác quản lý Mỹ thuật

Nguyễn Linh |

Ngày 27.6, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật và nhiếp ảnh và triển lãm tại miền Trung.

Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật và nhiếp ảnh và triển lãm tại miền Trung nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý văn hóa lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm những quy định pháp luật có liên quan.

Cung cấp, trang bị những kiến thức chuyên sâu về các quy định cũng như những điểm mới của các văn bản pháp quy, những khó khăn, vướng mắc xuất phát từ lý do thể chế hoặc phát sinh từ thực tiễn và các giải pháp tháo gỡ.

Hội nghị cũng là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, thảo luận những thông tin liên quan, những khó khăn, bất cập và những đặc thù của các địa phương gặp phải trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước, qua đó cùng nhau giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn trong thời gian qua.

Ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ VHTTDL cho biết: "Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm được các cơ quan chức năng từ Trung Ương đến cơ sở thực hiện một cách bài bản, có hiệu quả, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân.

Nhiều hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm được tổ chức trong và ngoài nước góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ, giới thiệu và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam."

Theo ông Mã Thế Anh, trong lĩnh vực Mỹ thuật, sau hơn 10 năm triển khai, đã xuất hiện những vấn đề bất cập, có những khoảng trống trong thực tiễn cần điều chỉnh bằng pháp luật mà Nghị định chưa đề cập đến.

Trong đó có các vấn đề liên quan đến tác phẩm mỹ thuật được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, nhóm vấn đề liên quan đến tượng đài, nhóm vấn đề về thủ tục hành chính, nhóm vấn đề liên quan đến mỹ thuật ứng dụng, các loại hình nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật video art…

Nguyễn Linh