Công nghệ sinh học sẽ đóng góp tối thiểu 7% vào GRDP của TPHCM

Huyền Trân |

TPHCM hướng đến mục tiêu nền công nghệ sinh học đạt trình độ tiên tiến trên các lĩnh vực quan trọng, là một trong những thành phố hàng đầu châu Á về sản xuất và dịch vụ thông minh công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học sẽ đóng góp tối thiểu 7% vào GRDP của thành phố đến năm 2030.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới đến năm 2023 và tầm nhìn năm 2045.

Theo đó, UBND TPHCM đặt ra mục tiêu đến năm 2030, nền công nghệ sinh học của thành phố đạt trình độ tiên tiến trên các lĩnh vực quan trọng, là một trong những thành phố hàng đầu châu Á về sản xuất và dịch vụ thông minh công nghệ sinh học; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ về công nghệ sinh học trên địa bàn thành phố ngang tầm với các nước trong khu vực.

Công nghiệp sinh học trở thành một trong những ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng của thành phố; doanh nghiệp công nghiệp sinh học tăng tối thiểu 50% về quy mô đầu tư và quy mô tăng trưởng, thay thế ít nhất 50% sản phẩm công nghệ sinh học nhập khẩu; đóng góp tối thiểu 7% vào GRDP thành phố.

Đến năm 2045, thành phố có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới, là trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo về công nghệ sinh học thuộc nhóm dẫn đầu các thành phố khu vực châu Á. Công nghiệp sinh học đóng góp tối thiểu 10 - 15% vào GRDP thành phố.

Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố cũng đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó đáng chú ý là đẩy nhanh tiến độ các dự án như: dự án đầu tư xây dựng Khu Nông nghiệp Công nghệ cao ngành thủy sản tại huyện Cần Giờ, tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khu vực TPHCM và cả nước trên lĩnh vực thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi; Dự án đầu tư xây dựng Khu Nông nghiệp Công nghệ cao lĩnh vực trồng trọt (giống và sản phẩm rau, hoa, quả), thủy sản (cá cảnh) tại huyện Củ Chi (quy mô 180ha)…

Đồng thời, thành phố cũng tập trung nhóm giải pháp xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học.

Theo đó, sẽ nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công nghệ sinh học bậc đại học và sau đại học. Thường xuyên rà soát, đánh giá nhu cầu đào tạo của thành phố, có cơ chế đãi ngộ, chủ động đặt hàng các trường đại học trong và ngoài nước tham gia đào tạo. Tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp công nghệ sinh học, đơn vị sử dụng lao động với các cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ sinh học. Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn, bảo đảm số lượng và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu…

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM thu hút 1.141 người tăng cường cho các trạm y tế phường, xã

Huyền Trân |

TPHCM - Sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết số 01/2022/HĐND về các chính sách đặc thù nhằm củng cố, nâng cao năng lực trạm y tế phường, xã, thị trấn, thành phố đã thu hút, tăng cường cho trạm y tế là 1.141 người.

TPHCM sẽ thu hút 50% học sinh vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Huyền Trân |

TPHCM hướng đến mục tiêu thu hút 45-50% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp, và thành phố muốn trở thành địa phương phát triển hàng đầu về giáo dục nghề nghiệp trong cả nước.

TPHCM cần khoảng 300.000 - 320.000 chỗ làm việc trong năm 2024

Nam Dương |

Theo kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024 của Cục Thống kê TPHCM, dự kiến thành phố cần khoảng từ 300.000 - 320.000 chỗ làm việc, trong đó quý I/2024 cần khoảng 77.500 - 86.000 chỗ làm việc.

“Gã khổng lồ” dược phẩm sinh học AbbVie chia cổ tức hàng quý

Vân Vân |

Abbvie Inc là một công ty dược phẩm lớn của Mỹ. AbbVie (NYSE: ABBV) sẽ công bố kết quả tài chính quý 3 năm 2023 vào 27.10.2023.

TPHCM thu hút 1.141 người tăng cường cho các trạm y tế phường, xã

Huyền Trân |

TPHCM - Sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết số 01/2022/HĐND về các chính sách đặc thù nhằm củng cố, nâng cao năng lực trạm y tế phường, xã, thị trấn, thành phố đã thu hút, tăng cường cho trạm y tế là 1.141 người.

TPHCM sẽ thu hút 50% học sinh vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Huyền Trân |

TPHCM hướng đến mục tiêu thu hút 45-50% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp, và thành phố muốn trở thành địa phương phát triển hàng đầu về giáo dục nghề nghiệp trong cả nước.

TPHCM cần khoảng 300.000 - 320.000 chỗ làm việc trong năm 2024

Nam Dương |

Theo kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024 của Cục Thống kê TPHCM, dự kiến thành phố cần khoảng từ 300.000 - 320.000 chỗ làm việc, trong đó quý I/2024 cần khoảng 77.500 - 86.000 chỗ làm việc.

“Gã khổng lồ” dược phẩm sinh học AbbVie chia cổ tức hàng quý

Vân Vân |

Abbvie Inc là một công ty dược phẩm lớn của Mỹ. AbbVie (NYSE: ABBV) sẽ công bố kết quả tài chính quý 3 năm 2023 vào 27.10.2023.