Đà Nẵng khẩn trương cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước sạch xã Hoà Bắc

Nguyễn Linh |

Ngày 8.5, UBND TP Đà Nẵng giao Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và UBND xã Hoà Bắc khẩn trương tiến hành khảo sát thực tế và xây dựng kế hoạch để cải tạo, thay thế, lắp đặt, nâng cấp các công trình cấp nước sạch trên địa bàn xã Hòa Bắc để đảm bảo cấp nước an toàn cho dân.

Theo UBND huyện Hoà Vang, hiện nay trên địa bàn xã Hòa Bắc có 13 công trình cấp nước sinh hoạt đã bàn giao 10 công trình cho Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng quản lý.

Trong đó, chỉ có 5 công trình đang hoạt động gồm có công trình cấp nước thôn Lộc Mỹ, công trình cấp nước thôn Tà Lang, khe Áo, công trình cấp nước thôn Phò Nam và Nam Mỹ, khe Dâu, công trình cấp nước khu tái định cư thôn Nam Yên, công trình cấp nước thôn An Định, Khe Răm.

Còn lại 5 công trình bị hư hỏng không hoạt động, chưa khắc phục sửa chữa gồm công trình cấp nước khu vực Cầu Sụp thôn Giàn Bí, khe Sô, công trình cấp nước thôn Giàn Bí, khe Áo, công trình cấp nước sinh hoạt thôn Tà Lang, khe Ba Bi, công trình cấp nước thôn Nam Mỹ, khe Đào, công trình cấp nước Nam Mỹ, Khe Trí.

Còn 3 công trình do xã Hoà Bắc quản lý. Các công trình trên đều sử dụng nguồn nước tự chảy từ các khe suối nên mùa mưa thì nước bẩn đục, mùa nắng thì bị thiếu nước do các khe suối khô cạn.

Ngày 8.5, UBND thành phố giao đơn vị quản lý vận hành hiện nay (Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng quản lý 10 công trình và 3 công trình còn lại do UBND xã Hòa Bắc quản lý) khẩn trương tiến hành khảo sát thực tế và xây dựng kế hoạch để cải tạo, thay thế, lắp đặt, nâng cấp các công trình cấp nước sạch trên địa bàn xã Hòa Bắc để đảm bảo cấp nước an toàn cho dân, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt để có cơ sở triển khai thực hiện.

Đối với 3 công trình còn lại do UBND xã Hoà Bắc quản lý, UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND thành phố các phương án lựa chọn đối tượng và hình thức giao công trình cấp nước nông thôn cho đơn vị quản lý để xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý, khai thác hệ thống cấp nước.

Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng khẩn trương hoàn thành, trình phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch cấp nước đô thị TP Đà Nẵng để có cơ sở đề xuất đầu tư các tuyến ống cấp nước kết nối từ nhà máy nước cấp cho khu vực nông thôn miền núi xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Từ đó đảm bảo đáp ứng nhu cầu dùng nước sinh hoạt của người dân xã Hòa Bắc.

Nguyễn Linh