Đoàn kiểm toán Nhà nước làm việc với 15 đơn vị ở Đồng Tháp trong 48 ngày

Lâm Điền |

Trong 48 ngày, đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực IX làm việc với 15 đơn vị ở Đồng Tháp về kinh phí bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu.

Chiều 3.5, tại TP Cao Lãnh, ông Hoàng Bổng – Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IX và ông Trần Trí Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm toán chuyên đề “Việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2023 tại tỉnh Đồng Tháp”.

Quang cảnh buổi triển khai hội công bố quyết định kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tại Đồng Tháp. Ảnh: Ánh Nguyệt
Quang cảnh buổi triển khai Hội nghị công bố quyết định kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tại Đồng Tháp. Ảnh: Ánh Nguyệt

Theo đó, trong thời hạn 48 ngày, kể từ ngày công bố quyết định, đoàn kiểm toán sẽ làm việc với 15 sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện. Phạm vi kiểm toán, bao gồm giai đoạn 2021 - 2023 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị kiểm toán về việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Hoàng Bổng – Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IX phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ánh Nguyệt
Ông Hoàng Bổng – Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IX phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ánh Nguyệt

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính hiệu lực, hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng kinh phí trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu.

Lâm Điền