Giải thể Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Tuyên Quang

Lam Thanh |

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định giải thể Hiệp hội vận tải ô tô của tỉnh này từ ngày 15.6.2024.

Tại văn bản số 574 ngày 3.6.2024 của UBND tỉnh Tuyên Quang đã quyết định giải thể Hiệp hội vận tải ô tô của tỉnh này từ ngày 15.6.2024.

Lý do giải thể do Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Tuyên Quang không hoạt động trên 12 tháng liên tục, thuộc trường hợp giải thể theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Theo quyết định trên, Hiệp hội vận tải ôtô tỉnh Tuyên Quang phải nộp lại con dấu cho cơ quan công an. Giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan về thủ tục, hồ sơ, tài sản. Không để xảy ra đơn thư, khiếu kiện, khiếu nại.

UBND tỉnh Tuyên Quang giao các Sở Nội Vụ, Sở GTVT, các đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện giải thể theo quy định.

Lam Thanh