Hà Nội bổ nhiệm lại lãnh đạo một số trường cao đẳng nghề

Minh Hạnh |

Hà Nội - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) TP Hà Nội vừa ký loạt quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hiệu trưởng, hiệu phó một số trường cao đẳng nghề của thành phố.

Theo Quyết định số 2859/QĐ-UBND do ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký ban hành bổ nhiệm ông Bùi Kim Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc TP Hà Nội, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc TP Hà Nội với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã ký Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 31.5.2024 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Trung tâm Tiền lâm sàng, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Quyết định số 2863/QĐ-UBND bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã ký ban Quyết định số 2860/QĐ-UBND bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Huy, tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm…

Minh Hạnh