Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng có 3 Trưởng ban mới

PHƯƠNG ANH |

Chiều ngày 11.7, tại kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 các đại biểu đã bầu 3 Trưởng ban và 1 Phó ban của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân đối với ông Trần Quốc Thống - Nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải do nghỉ hưu theo quy định; miễn nhiệm Trưởng ban Văn hóa - xã hội của HĐND tỉnh đối với bà Võ Kim Chuyền do nhận nhiệm vụ mới.

Bầu 3 Trưởng ban (Ban Kinh tế - Ngân sách; Ban Pháp chế; Ban Văn hóa - Xã hội) và Phó trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh.

Kết quả bà Võ Kim Chuyền làm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; ông Lâm Thanh Vĩnh làm Trưởng ban Pháp chế; ông Nguyễn Hoàng Phong làm Trưởng ban Văn hóa - xã hội; bà Phan Thị Trúc Giang làm Phó Trưởng ban Pháp chế.

Cái đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Phương Anh
Cái đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Phương Anh

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã xem xét, thông qua 24 Nghị quyết. Đây là những nội dung, chủ trương, chính sách quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

PHƯƠNG ANH