Hội thi tìm hiểu về phòng chống tác hại của thuốc lá

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 21.10, Công đoàn Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thi tìm hiểu về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Hội thi có 10 đội thi đến từ 33 tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận tham gia. Thông qua Hội thi giúp cán bộ, đoàn viên, người lao động Nhà trường nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, nhằm giảm tỉ lệ sử dụng thuốc lá, đảm bảo quyền được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc và được thông tin đầy đủ về tác hại của thuốc lá.

Đây cũng là dịp để tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, người lao động Nhà trường biết về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, giúp cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, hạn chế và tiến tới không sử dụng thuốc lá.

Tham gia Hội thi, các đội trải qua 3 phần thi: Kiến thức, Tài năng và Hùng biện. Ở mỗi phần thi, các đội thi đã thể hiện được hiểu biết, sáng tạo và đưa ra nhiều ý tưởng mới, giải pháp thiết thực nhằm tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá đối với cộng đồng xã hội; nhận được sự cổ vũ, ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.

Giải Nhất Hội thi thuộc về đội thi “Học thông kinh thư” đến từ liên quân Khoa Kinh tế, Phòng Quản lý khoa học, Phòng Thông tin tư liệu, Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng.


Kiều Vũ