Thời tiết Bắc Trung Bộ 28.4: Nhiều khu vực nắng nóng gay gắt trên 42 độ C

Huyền Trang |

Dự báo thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ hôm nay 28.4: Gia tăng nắng nóng gay gắt, có nơi trên 42 độ C.

Dự báo thời tiết cụ thể các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ ngày 28.4:

Ninh Bình

Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ phổ biến từ 29 - 39 độ C, độ ẩm thấp 40%.

Thanh Hóa

Mây thay đổi, trời nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ phổ biến từ 29 - 39 độ C, độ ẩm thấp 48%.

Nghệ An

Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ phổ biến từ 30 - 42 độ C, độ ẩm thấp 40%.

Hà Tĩnh

Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến từ 31 - 42 độ C, độ ẩm thấp 35%.

Quảng Bình

Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến từ 31 - 43 độ C, độ ẩm thấp 44%.

Quảng Trị

Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến từ 29 - 43 độ C, độ ẩm thấp 46%.

Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Gió tây tây bắc cấp 2 - 3, nhiệt độ phổ biến từ 31- 41 độ C, độ ẩm thấp 40%.

Huyền Trang