Tỉ lệ kết nạp đảng viên tuổi 18 ở tỉnh Quảng Trị còn thấp

HƯNG THƠ |

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng đề nghị các địa phương, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư và đảng viên tuổi 18 - để nâng cao số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Ngày 8.8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên ở địa bàn khu dân cư và đảng viên tuổi 18”.

Bà Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị cho hay, công tác phát triển đảng viên tại địa phương đã có nhiều đạt kết quả đáng ghi nhận.

Từ năm 2019 - 2022, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 8.034 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó khối địa bàn dân cư có 2.931 đoàn viên và khối học sinh là 56 đoàn viên.

Theo đánh giá, tỉ lệ kết nạp so với số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu trong giai đoạn 2019 - 2022 còn thấp, chỉ đạt 36,66%. Số lượng phát triển Đảng từ học sinh trung học phổ thông còn thấp với các đơn vị trong cụm Bắc Trung Bộ.

Kết quả nói trên chưa đáp ứng chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17 và Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13 đề ra.

Tại hội nghị, đã nêu ra các nguyên nhân, như một số cấp uỷ chưa quan tâm đúng mức tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú từ đoàn viên nên chỉ đạo thiếu quyết liệt. Công tác tạo nguồn quần chúng ưu tú là đoàn viên thanh niên ở thôn, bản, khu phố; thanh niên công nhân; đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên; thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số… đang gặp nhiều khó khăn, chất lượng chưa cao. Nhận thức của một số đoàn viên, thanh niên về công tác xây dựng Đảng chưa cao.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị, các địa phương, đơn vị nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế. Cần tập trung nâng cao vai trò của mỗi cấp ủy, tổ chức Đoàn Thanh niên - trong công tác giáo dục, phát hiện, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Từ đó, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư và đảng viên tuổi 18 - nhằm nâng cao số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, đảm bảo tỉ lệ phát triển đảng viên mới hàng năm.

HƯNG THƠ