Tìm giải pháp bảo tồn loài vượn dưới tác động biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Văn Trực |

Trong 2 ngày 13 và 14.6, Hội thảo “Xây dựng năng lực và xác định các vấn đề ưu tiên trong bảo tồn các loài Vượn dưới tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam: Chia sẻ, thực hiện, và tập huấn” sẽ được diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Hội thảo được tổ chức với mục đích nâng cao năng lực dữ liệu và nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu đối với nhóm Vượn, tạo mạng lưới kết nối các đơn vị nghiên cứu và cơ quan quản lý tại Việt Nam đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các nỗ lực bảo tồn loài Vượn.

Hội thảo có sự tham gia của hàng chục nhà nghiên cứu, chuyên gia đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Đa dạng sinh học và Bảo tồn – Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ; Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) và các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên Khoa Sinh – Môi trường thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Trong ngày đầu tiên diễn ra (13.6), Hội thảo đã trình bày các bài thuyết trình như: Các kết quả từ quá trình hợp tác và chia sẻ dữ liệu cho mô hình hóa về dự báo thay đổi phân bố của các loài vượn dưới tác động của biến đổi khí hậu; Các khuyến nghị rút ra từ kết quả: Đánh giá nguy cơ, giám sát quần thể, tái thả, và tìm quần thể mới.

Trong ngày thứ 2 diễn ra Hội thảo (14.6), các đại biểu sẽ có chuyến tham quan Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Đồng thời, Hội thảo cũng tiếp tục trình bày các bài thuyết trình: Hợp phần số 1 và số 2 của phần mềm Wallace – Thu thập và xử lý dữ liệu đa dạng sinh học.

Hợp phần số 3 và số 4 của phần mềm Wallace – Thu thập và xử lý dữ liệu môi trường; Hợp phần 5 và 6 của phần mềm Wallace – Phân nhóm dữ liệu phân bố và chuẩn hóa mô hình; Hợp phần 7 và 8 của phần mềm Wallace – Đánh giá mô hình và dự đoán cho các kịch bản bản biến đổi khí hậu khác nhau.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Bích Thủy
PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Bích Thủy

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng - cho biết, Hội thảo là cơ hội để các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Trường được học hỏi và trao đổi kiến thức, đặc biệt trong việc sử dụng các phương pháp học máy để mô hình hóa các khu vực phân bố và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với các loài linh trưởng của Việt Nam.

Văn Trực