Tổng kiểm tra các tổ chức kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn liên ngành để kiểm tra đối với các tổ chức kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Đoàn kiểm tra gồm 15 thành viên và do ông Nguyễn Sỹ Tỉnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Bình làm Trưởng đoàn.

Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra là xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo các quy định hiện hành; xử lý các vi phạm theo thẩm quyền (hoặc đề xuất hình thức xử lý đối với các vi phạm vượt thẩm quyền).

Thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ngân hàng Nhà nước và UBND tỉnh Ninh Bình theo quy định.

Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Bình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối tượng kiểm tra là tất cả các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; các chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thời gian kiểm tra từ ngày 14 - 31.5.2024.

NGUYỄN TRƯỜNG