Trên 40 doanh nghiệp Việt được hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

Minh Hạnh |

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước về kỹ năng và kinh nghiệm, năm 2023 Trung tâm Thiết kế, Chế tạo và Thử nghiệm (Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học Công nghệ) đã phối hợp với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hơn 40 doanh nghiệp Việt.

Theo Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN) năm 2023, Trung tâm Thiết kế, Chế tạo và Thử nghiệm (Satitech) đã phối hợp với Công ty TNHH Denso Việt Nam tổ chức nhiều khóa đào tạo giúp các nhân viên, cán bộ kỹ thuật tại doanh nghiệp chế tạo nâng cao ý thức và quản lý chất lượng, nắm bắt nhanh hiện trạng để tìm ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp cải tiến phù hợp.

Các chương trình đào tạo tập trung vào một số nội dung như 7 công cụ quản lý chất lượng, cách triển khai hoạt động kiểm soát chất lượng (QCC) nhằm nâng cao công cụ quản lý chất lượng, khóa học giúp học viên giải quyết vấn đề thông qua hoạt động nhóm, hướng dẫn học viên tổ chức các hoạt động nhóm nhằm phát huy năng lực của các thành viên, tạo môi trường làm việc năng động, giảm tổn thất cho công ty và nâng cao độ tin cậy của khách hàng. Đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực tay nghề cao theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Kết quả năm 2023, Satitech và DENSO Việt Nam đã hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ năng, kinh nghiệm trong làm việc, quản trị, quản lý công nghệ của doanh nghiệp FDI cho hơn 40 doanh nghiệp Việt Nam, với hàng trăm lượt học viên tham gia.

Ngoài ra, Satitech phối hợp cùng các chuyên gia đến từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã tổ chức hỗ trợ một số doanh nghiệp Việt trong quá trình cải tiến quy trình công nghệ, đổi mới công nghệ, hợp tác thúc đẩy R&D trong doanh nghiệp.

Thông qua hoạt động phối hợp đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa doanh nghiệp FDI cho doanh nghiệp Việt Nam cùng với hoạt động tư vấn trực tiếp mà Satitech thực hiện trong năm 2023, đã thể hiện rõ vai trò của Satitech trong việc đồng hành với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ tư vấn, cải tiến, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị trên cơ sở hợp tác với doanh nghiệp FDI.

Minh Hạnh