UBND TP.Buôn Ma Thuột quyết liệt đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND TP.Buôn Ma Thuột trong những tháng tới sẽ quyết liệt yêu cầu các đơn vị liên quan gấp rút giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, người đứng

Ngày 15.3, trao đổi với Lao Động, ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột - cho biết: "Trước tình hình việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024 đạt tỉ lệ chưa được như kỳ vọng. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và kế hoạch của thành phố về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Trong đó, xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan. Bên cạnh đó, thành phố cũng tổ chức họp đánh giá thường xuyên về công tác giải ngân vốn đầu tư công nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án... nhằm đảm bảo kết quả giải ngân năm 2024 đạt 100% kế hoạch.

Theo ông Hưng, đơn vị nào giải ngân dưới tỉ lệ 95% sẽ bị xem xét hạ bậc thi đua người đứng đầu và tập thể sẽ không được tính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. UBND thành phố sẽ tăng cường kiểm tra giám sát các dự án, cắt hợp đồng đối với nhà thầu không đảm bảo tiêu chuẩn, yếu về năng lực. Đơn vị tư vấn thiết kế nếu thấy không đủ khả năng đáp ứng nhiệm vụ cũng sẽ bị thay để đảm bảo chất lượng công trình. Chủ đầu tư các xã phương không đảm bảo tiến độ dự án cũng sẽ bị xem xét thay bằng chủ đầu tư khác.

Theo báo cáo của UBND TP.Buôn Ma Thuột, tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài sang năm 2023 đạt thấp chỉ với 49,26%. Trong đó, có 13 dự án với số vốn chưa giải ngân là hơn 130 tỉ đồng để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (chiếm tỉ lệ 78,2% vốn chưa giải ngân).

Vốn bố trí kế hoạch năm 2023 cho các dự án, công trình, tỉ lệ giải ngân đạt chưa cao chỉ với 67,81%, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố đạt 62,58%.

Đại diện UBND TP.Buôn Ma Thuột thông tin, nguyên nhân giải ngân vốn chậm do nhiều yếu tố khách quan. Ví như, đối với công trình thanh toán nợ một số đơn vị chủ đầu tư chậm thực hiện các thủ tục gia hạn, bổ sung khối lượng phát sinh, nghiệm thu đưa vào sử dụng để lập, trình phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

Vẫn còn tình trạng các đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu ngại giải ngân nhiều lần, các dự án ít vốn chủ yếu thực hiện vào thời điểm có khối lượng lớn, hoàn thành dự án hoặc kết thúc năm.

Ngoài ra, quy trình thẩm định các dự án, sự phối hợp giữa các cấp, ngành chưa phát huy hiệu quả, việc tổ chức thực hiện dự án của chủ đầu tư xã, phường còn hạn chế, dẫn đến tình trạng giải ngân còn chậm,...Đơn vị nhà thầu thi công dự án chưa đáp ứng yêu cầu về mặt năng lực dẫn đến một số dự án phải điều chỉnh quy mô, nhân lực thi công thiếu không đảm bảo tiến độ dự án.

BẢO TRUNG