5 câu đố kiểm tra thị giác thú vị

Bảo Anh

Dưới đây là 5 câu đố tìm các cặp biểu tượng giống nhau qua tranh.

Mỗi bức tranh dưới đây chỉ có 1 cặp biểu tưởng giống nhau. Bạn mất bao lâu để tìm ra chúng?

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án:

Câu 1: Trong bức tranh có hai chú gấu trúc.

Câu 2: Hai quả bí ngô trong tranh.

Câu 3: Bạn đừng để bị đánh lừa bởi hai con lạc đà gần nhau, hai con thỏ trong tranh mới là đáp án đúng.

Câu 4: Bức tranh có hai chiếc bánh donut.

Câu 5: Hai quả dưa lưới trong tranh.

Từ khóa: thông minh
4 câu đố tìm cặp hình giống nhau trong tranh

Dưới đây là 4 câu đố tìm cặp biểu tượng giống nhau trong loạt hình. Bạn mất bao lâu để giải chúng?

Viết bình luận của bạn