5 câu đố "kinh điển" thách thức trí thông minh của bạn

Bảo Anh (T/H)

Câu đố vui toán học rất đơn giản nhưng khiến nhiều người "đau đầu". Nếu trong vòng 1 phút bạn có thể hoàn thành tất cả 5 câu đố chứng tỏ bạn sở hữu chỉ số IQ cực cao.

Hãy điền số thích hợp vào dấu "?"

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án

Câu 1:

Số cần điền là 14.

Ở mỗi cột, tổng hai chữ số của số trên cùng thì bằng số ở giữa, tổng hai chữ số của số ở giữa thì bằng số ở cuối. Ta có:

Cột thứ nhất: 8 + 3 = 11; 1 + 1 = 2.

Cột thứ hai: 7 + 9 = 16; 1 + 6 = 7.

Cột thứ ba: 6 + 8 = 14; 1 + 4 = 5.

Câu 2:

Số cần điền là 61.

Ở mỗi hình, tổng hai số ở hai ô phía dưới bằng số có hai chữ số được tạo bởi hai ô trên. Ta có:

14 + 7 = 21.

5 + 8 = 13.

2 + 61 = 63.

Câu 3:

Số cần điền là 33.

Coi cạnh có số 26 là cạnh thứ nhất thì số ở các cạnh có thứ tự lẻ bằng tổng của hai số ở cạnh có thứ tự chẵn liền kề. Ta có:

15 + 11 = 26.

11 + 13 = 24.

13 + 18 = 31.

18 + 15 = 33.

Câu 4:

Số cần điền vào ô trống là 16.

Trong mỗi khối gồm 3 hình vuông. Số ở hình vuông phía trên chia số ở hình vuông phía dưới bên phải rồi nhân với 2 sẽ ra số ở hình vuông phía dưới bên trái. Ta có:

84/12 x 2 = 14.

81/9 x 2 = 18.

88/11 x 2 = 16.

Câu 5:

Số cần điền là 33.

Ở mỗi cụm ba số, bình phương số bên trái ở trên trừ bình phương số bên phải thì ra số ở dưới. Ta có:

9 x 9 - 6 x 6 = 45.

8 x 8 - 5 x 5 = 39.

7 x 7 - 4 x 4 = 33.

Kiểm tra IQ với 5 câu đố toán học trong vòng 1 phút. Ảnh: Bảo Anh.
Kiểm tra IQ với 5 câu đố toán học trong vòng 1 phút

Nếu trong vòng 1 phút bạn có thể hoàn thành tất cả 5 câu đố toán học khó nhằn này, chứng tỏ bạn sở hữu chỉ số IQ cực cao.

Viết bình luận của bạn