5 câu đố tìm điểm khác nhau giữa 2 bức tranh

Bảo Anh (T/H)

Hãy tìm ra sự khác biệt giữa hai bức tranh trong mỗi câu đố dưới đây!

Câu 1: Tìm 1 điểm khác nhau giữa hai ảnh.

Câu 2: Tìm 2 điểm khác nhau giữa hai ảnh.

Câu 3: Tìm 2 điểm khác nhau giữa hai ảnh.

Câu 4: Tìm 1 điểm khác nhau giữa hai ảnh.

Câu 5: Tìm 1 điểm khác nhau giữa hai ảnh.

Dưới đây là đáp án:

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Từ khóa: thông minh
Câu đố toán học lớp 4 những không phải ai cũng trả lời được

Bạn hãy vận dụng khả năng tính toán, tư duy logic để trả lời những câu đố dưới đây.

Viết bình luận của bạn