5 câu đố tìm điểm khác nhau giữa 2 bức tranh

Bảo Anh (T/H) |

Hãy tìm ra sự khác biệt giữa hai bức tranh trong mỗi câu đố dưới đây!

Câu 1: Tìm 1 điểm khác nhau giữa hai ảnh.

Câu 2: Tìm 2 điểm khác nhau giữa hai ảnh.

Câu 3: Tìm 2 điểm khác nhau giữa hai ảnh.

Câu 4: Tìm 1 điểm khác nhau giữa hai ảnh.

Câu 5: Tìm 1 điểm khác nhau giữa hai ảnh.

Dưới đây là đáp án:

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Bảo Anh (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Câu đố toán học lớp 4 những không phải ai cũng trả lời được

Phương Thảo |

Bạn hãy vận dụng khả năng tính toán, tư duy logic để trả lời những câu đố dưới đây.

Những câu đố tìm con vật thú vị nhất dành cho trẻ em

Bảo Anh (T/H) |

Trong mỗi bức tranh dưới đây đều có những con vật trú ẩn. Bạn có thể giải mỗi một câu đố trong 15 giây?

Những câu đố đòi hỏi người chơi vận dụng nhiều khả năng

Bảo Anh (T/H) |

Dưới đây là 5 câu đố đòi hỏi bạn phải vận dụng tổng hợp các kỹ năng để có thể trả lời. Bạn mất bao lâu để trả lời những câu đố này?

5 câu đố tìm kiếm điểm khác biệt trong tranh

Bảo Anh (T/H) |

Mỗi câu đố dưới đây đều có 1 điểm khác biệt.

Câu đố toán học lớp 4 những không phải ai cũng trả lời được

Phương Thảo |

Bạn hãy vận dụng khả năng tính toán, tư duy logic để trả lời những câu đố dưới đây.

Những câu đố tìm con vật thú vị nhất dành cho trẻ em

Bảo Anh (T/H) |

Trong mỗi bức tranh dưới đây đều có những con vật trú ẩn. Bạn có thể giải mỗi một câu đố trong 15 giây?

Những câu đố đòi hỏi người chơi vận dụng nhiều khả năng

Bảo Anh (T/H) |

Dưới đây là 5 câu đố đòi hỏi bạn phải vận dụng tổng hợp các kỹ năng để có thể trả lời. Bạn mất bao lâu để trả lời những câu đố này?

5 câu đố tìm kiếm điểm khác biệt trong tranh

Bảo Anh (T/H) |

Mỗi câu đố dưới đây đều có 1 điểm khác biệt.