Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa mới của Hà Nội

Bảo Anh |

UBND thành phố Hà Nội vừa ra Quyết định số 1157/QĐ-UBND ban hành quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.

Theo Quyết định số 1157/QĐ-UBND (thay thế cho Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 24-4-2020), có hai tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trong mỗi tiêu chí bao gồm nhiều nội dung. Cụ thể như sau:

Tiêu chí 1: Sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương. Tiêu chí này bao gồm 4 nội dung:

Sách giáo khoa phải bảo đảm tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của Thủ đô và cộng đồng dân cư, góp phần hình thành và phát triển nhân cách con người Thăng Long - Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Sách giáo khoa có kiến thức hiện đại, cập nhật, có khả năng vận dụng, liên hệ thực tế cuộc sống, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực, quốc tế.

Sách giáo khoa góp phần phát triển giáo dục toàn diện nhằm đào tạo nguồn lao động có tri thức, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội - thành phố sáng tạo. Sách giáo khoa phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.

Tiêu chí 2: Sách giáo khoa phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Tiêu chí này bao gồm 3 nội dung cơ bản, đó là: Sách giáo khoa phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng và kế hoạch giáo dục tại cơ sở giáo dục;.

Sách giáo khoa phù hợp với năng lực học tập của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập tích cực và hiệu quả. Sách giáo khoa tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội được áp dụng từ năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26.8.2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông; triển khai Quyết định số 1157/QĐ-UBND đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố làm căn cứ thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa đúng quy trình và tiến độ.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022, học sinh lớp 2 và lớp 6 trên cả nước sẽ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với sách giáo khoa mới.

Bảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Cân nhắc cho sinh viên trở lại Hà Nội học từ ngày 15.3

Hạ Nguyên |

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo tại phiên họp số 95.

Hà Nội: Nhà trường đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ chống COVID-19

Hạ Nguyên |

Sáng nay 2.3, các trường học trên địa bàn Hà Nội đã đón học sinh trở lại sau thời gian tạm nghỉ học online chống dịch COVID-19.

ĐHQG Hà Nội sẽ công bố bài thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực trước 15.3

Hạ Nguyên (Theo VNU Media) |

Theo thông tin từ Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, bài thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT sẽ được công bố trước ngày 15.3.2021, thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến từ 1.4.2021.

Hà Nội: Yêu cầu chuẩn bị điều kiện đón học sinh trở lại trường

Hạ Nguyên |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường trong điều kiện bình thường mới.

Cân nhắc cho sinh viên trở lại Hà Nội học từ ngày 15.3

Hạ Nguyên |

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo tại phiên họp số 95.

Hà Nội: Nhà trường đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ chống COVID-19

Hạ Nguyên |

Sáng nay 2.3, các trường học trên địa bàn Hà Nội đã đón học sinh trở lại sau thời gian tạm nghỉ học online chống dịch COVID-19.

ĐHQG Hà Nội sẽ công bố bài thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực trước 15.3

Hạ Nguyên (Theo VNU Media) |

Theo thông tin từ Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, bài thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT sẽ được công bố trước ngày 15.3.2021, thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến từ 1.4.2021.

Hà Nội: Yêu cầu chuẩn bị điều kiện đón học sinh trở lại trường

Hạ Nguyên |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường trong điều kiện bình thường mới.