Thử thách suy luận với năm câu đố toán học

Bảo Anh

Vận dụng khả năng suy luận, tìm quy luật và tính toán, liệu bạn có thể tìm ra đáp án cho những câu đố?

Câu 1: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Câu 2: Tìm mật mã mở khóa.
Câu 3: Sắp xếp các số và ký hiệu Toán học thành phép tính có kết quả bằng 10.
Câu 4: Thêm cặp dấu ngoặc đơn để được phép tính đúng.
Câu 5: Sắp xếp các số bên phải vào các ô bên trái (mỗi số một ô) để được bốn phép cộng đúng.

Đáp án:

Câu 1: Số cần điền là 12.

Ở mỗi hình, số ở trên bên trái chia số bên phải rồi cộng với số ở dưới sẽ được kết quả là 18. Ta có:

16 : 2 + 10 = 18.

21 : 7 + 15 = 18.

18 : 3 + 12 = 18

Câu 2:

Từ hàng thứ hai và ba suy ra 4 là số đúng và đứng ở giữa.

Từ hàng thứ hai và bốn suy ra 1 là số đúng và đứng ở cuối.

Số còn lại ở vị trí đầu của hàng thứ nhất. Đó là 7.

Vậy mật mã để mở khóa là 741.

Câu 3: Bạn có thể sắp xếp thành phép tính 8 : 1 - 2 + 4 = 10.

Câu 4: Bạn có thể đặt dấu ngoặc đơn trước số 4 đầu tiên và sau số 4 thứ hai.

Câu 5: Bạn có thể sắp xếp như sau:

Câu đố tìm ra lỗi sai để hoàn thiện bức tranh

Những câu đố qua tranh dưới đây đều có lỗi sai. Hãy tìm ra lỗi sai đó!

Viết bình luận của bạn