Tìm ra 1 điểm khác biệt ở mỗi câu đố

Bảo Anh

5 câu đố dưới đây đều có 1 điểm khác biệt. Bạn mất bao lâu để tìm ra?

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:

Đáp án

Câu 1: Hãy chú ý đến phần chân, bạn sẽ tìm ra hình khác biệt.

Câu 2: Đuôi của chú gà trống được khoanh tròn đỏ dày hơn đuôi của các chú gà khác.

Câu 3: Bạn không thể nhìn thấy cánh của chú chim cánh cụt được khoanh tròn đỏ.

Câu 4: Một chú vịt quay đầu ngược lại so với số còn lại.

Câu 5: Tương tự như hình trước nhưng khó hơn bởi đầu công khá nhỏ để quan sát. Con công được khoanh tròn đỏ ngoảnh đầu sang trái trong khi các con còn lại quay sang phải.

5 câu đố truy tìm điểm phi logic

Mỗi bức tranh sau đây đều có 1 điểm bất thường. Bạn có thể giải những câu đố này trong vòng 1 phút?

Viết bình luận của bạn