5 câu đố điền số tưởng khó mà dễ không tưởng

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây yêu cầu bạn tìm ra quy luật và điền số thích hợp vào dấu "?".

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:

Đáp án:

Câu 1:

Số cần điền là 72.

Tích hai số đối xứng với nhau qua hình tròn ở giữa đều bằng 72. Ta có:

6 x 12 = 72.

18 x 4 = 72.

8 x 9 = 72.

3 x 24 = 72.

Câu 2:

Số cần điền là 24.

Ở mỗi hình tròn, tổng bốn số bằng 72. Ta có:

7 + 14 + 21 + 30 = 72.

6 + 12 + 18 + 36 = 72.

8 + 16 + 24 + 24 = 72.

Câu 3:

Số cần điền là 21.

Ở mỗi góc phần tư, tổng hai số ở hai ô màu xám chia cho số ở ô màu trắng thì được 5. Ta có:

(7 + 13) : 4 = 5.

(9 + 16) : 5 = 5.

(11 + 19) : 6 = 5.

(14 + 21) : 7 = 5.

Câu 4: Số cần điền là 23.

Tổng ba số tạo ra góc phần tư bằng 35. Ta có:

5 + 5 + 25 = 35.

5 + 21 + 9 = 35.

21 + 7 + 7 = 35.

7 + 5 + 23 = 35.

Câu 5:

Số cần điền là 23.

Ở mỗi hình, tích hai số ở trên cộng tổng của chúng sẽ ra số ở dưới. Ta có:

3 x 5 + 3 + 5 = 23.

6 x 4 + 6 + 4 = 34.

7 x 2 + 7 + 2 = 23.

Bảo Anh
TIN LIÊN QUAN

4 câu đố tìm điểm khác biệt dễ làm người chơi hoa mắt

Bảo Anh |

Những câu đố dưới đây là 1 bức tranh chứa 3 chi tiết gần như giống hệt nhau và chỉ có 1 điểm khác biệt.

Những câu đố rèn luyện đôi mắt

Bảo Anh |

Để có thể giải đáp những câu đố này bạn hãy tập trung quan sát.

5 câu đố điền số thích hợp

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có quy luật giúp bạn tìm được con số còn thiếu. Hãy tìm ra quy luật và điền số thích hợp.

Những câu đố tìm điểm khác biệt giữa 2 bức tranh

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có hai bức tranh vẽ rất chi tiết tưởng chừng giống nhau, liệu bạn có tìm được chi tiết khác biệt duy nhất?

4 câu đố tìm điểm khác biệt dễ làm người chơi hoa mắt

Bảo Anh |

Những câu đố dưới đây là 1 bức tranh chứa 3 chi tiết gần như giống hệt nhau và chỉ có 1 điểm khác biệt.

Những câu đố rèn luyện đôi mắt

Bảo Anh |

Để có thể giải đáp những câu đố này bạn hãy tập trung quan sát.

5 câu đố điền số thích hợp

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có quy luật giúp bạn tìm được con số còn thiếu. Hãy tìm ra quy luật và điền số thích hợp.

Những câu đố tìm điểm khác biệt giữa 2 bức tranh

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có hai bức tranh vẽ rất chi tiết tưởng chừng giống nhau, liệu bạn có tìm được chi tiết khác biệt duy nhất?