Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020

LAM SƠN |

BHXH TPHCM vừa ban hành Thông báo số 1562/TB- BHXH ngày 12.7.2019 về mức đóng BHYT học sinh sinh viên (HSSV) cho năm học 2019-2020, áp dụng từ ngày 1.7.2019.

Theo đó, năm học 2019-2020, HSSV có thể lựa chọn phương thức đóng như sau: 1/ Đóng BHYT cho 3 tháng sẽ là 201.150 đồng ( được nhà nước hỗ trợ 60.345 đồng, HSSV chỉ phải đóng 140.805 đồng; 2/ Đóng BHYT cho 6 tháng sẽ là 402.300 đồng (được nhà nước hỗ trợ 120.690 đồng, HSSV chỉ phải đóng 281.610 đồng; 3/ Đóng BHYT cho 9 tháng sẽ là 603.450 đồng (được nhà nước hỗ trợ 181.035 đồng, HSSV chỉ phải đóng 422.415 đồng; 4/ Đóng BHYT cho 12 tháng sẽ là 804.600 đồng (được nhà nước hỗ trợ 241.380 đồng, HSSV chỉ phải đóng 563.220 đồng;

Trường hợp các em HSSV năm đầu cấp học hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn cho năm học trước thì có thể tham gia BHYT ngay từ đầu niên học. Khi đã tham gia BHYT cho cả năm học 2019-2020 (tham gia 12 tháng) nếu nhà nước có điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh lương cơ sở thì HSSV và ngân sách nhà nước sẽ không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức tiền lương cơ sở đối với thời gian đã đóng BHYT.

Trước đó, liên quan đến công tác BHYT HSSV, UBND TPHCM có văn bản yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP tăng cường thực hiện công tác này, đảm bảo đến hết năm 2019 toàn TP phải đảm bảo đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT. Văn bản của UBND TP chỉ rõ, tính đến cuối năm 2018, toàn TP có 1.724.019 HSSV được cấp thẻ BHYT. Tuy nhiên đến hết tháng 2.2019, con số này giảm xuống còn 1.553.198 em (giảm so với cuối năm 2018 là 170.821 em, tỷ lệ so với tổng số HSSV thuộc diện tham gia BHYT chỉ đạt 89,33%). Như vậy TPHCM vẫn còn gần 11% HSSV chưa tham gia BHYT.

Trước tình trạng này, để đạt chỉ tiêu bao phủ dân số tham gia BHYT năm 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho TPHCM, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Hiệu trưởng các trường Đại học thực hiện một số vấn đề như: Sở Giáo dục và Đào tạo được giao đảm bảo đến hết năm 2019 phải đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT, lập danh sách HSSV có thẻ BHYT bắt buộc khác; đồng thời lập danh sách các trường học có tỷ lệ HSSV tham gia BHXH thấp để đôn đốc thực hiện. BHXH TP thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chính sách đối với BHYT HSSV; Sở LĐTBXH cần hướng dẫn, đôn đốc việc điều tra, rà soát lập, cập nhật và công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vừa vượt chuẩn cận nghèo tại các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, để kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng, trong đó có chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT cho HSSV…

LAM SƠN
TIN LIÊN QUAN

Vợ sinh con, chồng được nghỉ chế độ thai sản hưởng BHXH

LAM SƠN |

Từ ngày 1.7.2019, nếu vợ sinh con, chồng sẽ được hưởng nhiều chế độ thai sản hơn trước đây.

Hành trình đỏ 2019: TPHCM tiếp nhận gần 1.500 đơn vị máu

Minh Thừa |

Gần 1.500 đơn vị máu được tiếp nhận ở chương trình Hành trình Đỏ năm 2019 “Giọt hồng Thành phố mang tên Bác” tổ chức tại TPHCM vào ngày 6.7. Chương trình thu hút đông đảo các tình nguyện viên ở nhiều lứa tuổi trên địa bàn thành phố tham gia.

6 khoản trợ cấp BHXH tăng theo lương từ ngày 1.7.2019

LAM SƠN |

Từ ngày 1.7.2019, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.490.000 đồng, tăng thêm 100.000 đồng so với hiện tại. Theo đó, các khoản trợ cấp BHXH cũng được điều chỉnh tăng hơn so với trước đây.

Nói làm sao để ai cũng có thể hiểu về BHXH tự nguyện

LAM SƠN |

Thời gian qua, để người dân hiểu và tham gia BHXH tự nguyện, BHXH TPHCM đã phối hợp với Bưu điện, các tổ chức hội, đoàn thể chính trị xã hội… tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền với nội dung gần gũi, cụ thể và dễ hiểu.

Vợ sinh con, chồng được nghỉ chế độ thai sản hưởng BHXH

LAM SƠN |

Từ ngày 1.7.2019, nếu vợ sinh con, chồng sẽ được hưởng nhiều chế độ thai sản hơn trước đây.

Hành trình đỏ 2019: TPHCM tiếp nhận gần 1.500 đơn vị máu

Minh Thừa |

Gần 1.500 đơn vị máu được tiếp nhận ở chương trình Hành trình Đỏ năm 2019 “Giọt hồng Thành phố mang tên Bác” tổ chức tại TPHCM vào ngày 6.7. Chương trình thu hút đông đảo các tình nguyện viên ở nhiều lứa tuổi trên địa bàn thành phố tham gia.

6 khoản trợ cấp BHXH tăng theo lương từ ngày 1.7.2019

LAM SƠN |

Từ ngày 1.7.2019, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.490.000 đồng, tăng thêm 100.000 đồng so với hiện tại. Theo đó, các khoản trợ cấp BHXH cũng được điều chỉnh tăng hơn so với trước đây.

Nói làm sao để ai cũng có thể hiểu về BHXH tự nguyện

LAM SƠN |

Thời gian qua, để người dân hiểu và tham gia BHXH tự nguyện, BHXH TPHCM đã phối hợp với Bưu điện, các tổ chức hội, đoàn thể chính trị xã hội… tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền với nội dung gần gũi, cụ thể và dễ hiểu.