Mức phụ cấp đặc biệt với cán bộ cấp huyện làm việc ở đảo xa đất liền

Phương Minh |

Mức phụ cấp đặc biệt với cán bộ huyện làm việc ở đảo xa đất liền được tính bằng tỉ lệ % so với mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)...

Căn cứ theo tiểu mục 1 Mục II Thông tư 09/2005/TT-BNV quy định về mức phụ cấp và cách tính trả như sau:

1. Mức phụ cấp:

a) Phụ cấp đặc biệt được tính bằng tỉ lệ % so với mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang.

b) Phụ cấp gồm 3 mức: 30%; 50% và 100% áp dụng đối với các đối tượng quy định tại mục I Thông tư này làm việc ở địa bàn được quy định trong phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Ví dụ: Ông Vũ Văn A, Trung uý công an nhân dân Việt Nam, có hệ số lương hiện hưởng là 4,60, mức lương thực hiện từ ngày 1.10.2004 là 1.334.000 đồng/tháng; công tác ở địa bàn được áp dụng mức phụ cấp đặc biệt 50%, thì hàng tháng được hưởng phụ cấp đặc biệt là:

1.334.000 đồng/tháng x 50% = 667.000 đồng/tháng.

Ví dụ 2: Bà Nguyễn Thị B, chuyên viên đang xếp lương bậc 3, hệ số lương hiện hưởng là 3,00, mức lương thực hiện từ ngày 1.10.2004 là 870.000 đồng/tháng; làm việc ở địa bàn được áp dụng mức phụ cấp đặc biệt 30%, thì hàng tháng được hưởng phụ cấp đặc biệt là:

870.000 đồng/tháng x 30% = 261.000 đồng/tháng.

Ví dụ 3: Ông Trần Đăng C, Trung sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, có hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng là 0,60, mức phụ cấp quân hàm thực hiện từ ngày 1.10.2004 là 174.000 đồng /tháng; đóng quân ở địa bàn được áp dụng mức phụ cấp đặc biệt 100%, thì hàng tháng được hưởng phụ cấp đặc biệt là:

174.000 đồng/tháng x 100% = 174.000 đồng/tháng.

Theo đó, phụ cấp đặc biệt được tính bằng tỉ lệ % so với mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Ai được coi là người lao động cao tuổi?

Phương Minh |

Nếu người lao động đã đủ độ tuổi nghỉ hưu mà vẫn tiếp tục làm việc thì được xem là người lao động cao tuổi.

Quy định về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng của người lao động

Phương Minh |

Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc khác tỉnh với trụ sở chính được xác định như thế nào?

Tuyên truyền kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ công đoàn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 26.10, Liên đoàn lao động thành phố Long Khánh cho biết vừa phối hợp với Trung tâm y tế thành phố tổ chức nói chuyện Chuyên đề "Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh" cho hơn 70 cán bộ công đoàn, thành viên ban nữ công, cán bộ phụ trách công tác nữ công trên địa bàn.

Nhịp sống 24h: Nhiều xe vi phạm quy định đỗ xe ngày chẵn, lẻ tại Đà Nẵng

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Nhiều xe vi phạm quy định đỗ xe ngày chẵn, lẻ tại Đà Nẵng; Khởi công đường cất hạ cánh sân bay Long Thành vào cuối năm 2022; Xe cảnh sát vừa đi qua, loạt ôtô nối đuôi lấn làn khẩn cấp vành đai 3.

Ai được coi là người lao động cao tuổi?

Phương Minh |

Nếu người lao động đã đủ độ tuổi nghỉ hưu mà vẫn tiếp tục làm việc thì được xem là người lao động cao tuổi.

Quy định về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng của người lao động

Phương Minh |

Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc khác tỉnh với trụ sở chính được xác định như thế nào?

Tuyên truyền kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ công đoàn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 26.10, Liên đoàn lao động thành phố Long Khánh cho biết vừa phối hợp với Trung tâm y tế thành phố tổ chức nói chuyện Chuyên đề "Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh" cho hơn 70 cán bộ công đoàn, thành viên ban nữ công, cán bộ phụ trách công tác nữ công trên địa bàn.

Nhịp sống 24h: Nhiều xe vi phạm quy định đỗ xe ngày chẵn, lẻ tại Đà Nẵng

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Nhiều xe vi phạm quy định đỗ xe ngày chẵn, lẻ tại Đà Nẵng; Khởi công đường cất hạ cánh sân bay Long Thành vào cuối năm 2022; Xe cảnh sát vừa đi qua, loạt ôtô nối đuôi lấn làn khẩn cấp vành đai 3.