Nhận BHXH một lần, thiệt thòi rất nhiều so với được nhận lương hưu

Nam Dương |

Nhiều người lao động (NLĐ) muốn nhận BHXH một lần cho những năm đã tham gia BHXH. Nhưng nếu tính ra, nhận BHXH một lần sẽ thiệt hơn rất nhiều so với việc bảo lưu nhận lương hưu.

Giả sử NLĐ có đủ 20 năm đóng BHXH (từ năm 2003 - 2022) bao gồm 11 năm trước 2014 và 9 năm từ năm 2014 trở đi, với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là 6 triệu đồng/tháng. Giả định NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng BHXH một lần trong năm 2024, thì NLĐ sẽ nhận được số tiền nếu rút BHXH một lần là: 6.000.000 đồng x (1,5 x 11 năm + 2 x 9 năm) = 207.000.000 đồng.

Trường hợp NLĐ đã đóng BHXH đủ 20 năm đến khi đủ điều kiện về tuổi đời được hưởng lương hưu thì tổng các quyền lợi nhận được đối với lao động nam (đủ 61 tuổi), dựa trên căn cứ tính theo tuổi thọ trung bình của nam giới là 71,1 tuổi, như vậy số tháng hưởng lương hưu tạm tính là 10,1 năm (tương đương 121 tháng).

Tỉ lệ hưởng 45%, mức lương hưu là 6.000.000 x 45% = 2.700.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương hưu lao động nam sẽ nhận được là: 121 x 2.700.000 đồng = 326.700.000 đồng. Mua thẻ BHYT (4,5% lương hưu hằng tháng) là 4,5% x 121 x 2.700.000 = 14.701.500 đồng; Trợ cấp mai táng phí (10 tháng lương cơ sở): 18.000.000 đồng; Trợ cấp tuất một lần (3 tháng lương hưu trước khi NLĐ chết) là 8.100.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền lao động nam này sẽ được hưởng từ quỹ BHXH là 367.501.500 đồng.

Đối với lao động nữ (đủ 56 tuổi 4 tháng), dựa trên căn cứ tính theo tuổi thọ trung bình của nữ giới là 76,5 tuổi, như vậy số tháng hưởng lương hưu tạm tính là 20 năm 2 tháng, tương đương 242 tháng.

Tỉ lệ hưởng 55%, mức lương hưu là 6.000.000 x 55% = 3.300.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương hưu nhận được là 242 x 3.300.000 đồng = 798.600.000 đồng; Mua thẻ BHYT (4,5% lương hưu hằng tháng): 4,5% x 242 x 3.300.000 = 35.937.000 đồng; Trợ cấp mai táng phí (10 tháng lương cơ sở) là 18.000.000 đồng; Trợ cấp tuất một lần (3 tháng lương hưu trước khi NLĐ chết) là 9.900.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền lao động nữ này sẽ được hưởng từ quỹ BHXH là 862.437.000 đồng.

“Việc NLĐ nhận lương hưu sẽ có lợi hơn rất nhiều so với nhận BHXH một lần. NLĐ sẽ không phải gặp khó khăn khi hết tuổi lao động, không trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội, và đảm bảo an sinh xã hội chung”, BHXH TPHCM khuyến cáo.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Triển khai thực hiện hợp tác về BHXH giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Nam Dương |

Ngày 15.5, bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM cho biết, cơ quan này bắt đầu thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa BHXH Việt Nam và Cơ quan Hưu trí Quốc gia (NPS) Hàn Quốc theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại văn bản số số 862/BHXH - TST ngày 29.3.2024 (Văn bản 862).

Đóng BHXH tự nguyện để nhận lương hưu hơn nhận BHXH một lần

Nam Dương |

Nhiều người lao động khi được tư vấn đã không nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần mà đóng BHXH tự nguyện để sau này lãnh lương hưu hàng tháng.

Triển khai thực hiện hợp tác về BHXH giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Nam Dương |

Ngày 15.5, bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM cho biết, cơ quan này bắt đầu thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa BHXH Việt Nam và Cơ quan Hưu trí Quốc gia (NPS) Hàn Quốc theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại văn bản số số 862/BHXH - TST ngày 29.3.2024 (Văn bản 862).

Đóng BHXH tự nguyện để nhận lương hưu hơn nhận BHXH một lần

Nam Dương |

Nhiều người lao động khi được tư vấn đã không nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần mà đóng BHXH tự nguyện để sau này lãnh lương hưu hàng tháng.