Nộp đơn đăng ký cho người muốn quay trở lại TP.HCM thế nào?

Minh Hương |

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã có Công văn về việc hướng dẫn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cần thiết.

Theo đó, người dân có nhu cầu hỗ trợ di chuyển, thực hiện đơn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải tại địa chỉ: https://thongtin-sgtvt.tphcm.gov.vn/dich-vu-cong/dang-ky-di-chuyen.

Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm người dân nhận được thông tin đăng ký thành công, Sở Giao thông vận tải sẽ phản hồi kết quả giải quyết thông qua địa chỉ mail của người gửi đơn.

Các trường hợp đăng ký đề nghị Sở Giao thông vận tải TP.HCM hỗ trợ di chuyển bao gồm:

Người đi từ TP.HCM đến các tỉnh, thành phố khác trong một số trường hợp cấp thiết: Đưa đón người bệnh hiểm nghèo; Đưa đón con nhỏ (< 18 tuổi); Đưa đón phụ nữ mang thai; Tham gia phỏng vấn trước khi đi nước ngoài…

Lưu ý: Người đã được sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi đến cho phép đến không cần Sở Giao thông vận tải TP.HCM xác nhận di chuyển.

Người dân TP.HCM từ các tỉnh, thành phố khác có nguyện vọng trở về TP.HCM.

Lưu ý, người đã được sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi đi cho phép đến TP.HCM không cần Sở Giao thông vận tải TP.HCM xác nhận di chuyển.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Xe trung chuyển hàng hoá đi qua Hà Nội không được dừng lại thành phố

Minh Hương |

TP. Hà Nội vẫn cho phép xe luồng xanh ra hoặc vào thành phố; xe trung chuyển hàng hóa đi qua địa bàn thủ đô nhưng không được dừng tại thành phố.

TP.HCM kêu gọi hỗ trợ máy tính, đồ dùng học tập cho học sinh khó khăn

Minh Hương |

Nhằm chăm lo, hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện trang bị các thiết bị điện tử để học tập, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM kêu gọi hỗ trợ cho học sinh khó khăn năm học 2021 - 2022.

Hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế với học sinh, sinh viên ở TP.HCM

Minh Hương |

Đây là nội dung tại Hướng dẫn liên tịch 3029/HDLS/BHXH-GDĐT do Bảo hiểm xã hội TP.HCM ban hành về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022.


TP.HCM: Thực hiện sớm chuẩn hóa và thăng hạng chức danh giáo viên

Minh Hương |

Ủy ban nhân dân TP.HCM đã ban hành Chỉ thị 12/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với mục tiêu "Giáo dục TP. HCM vượt qua đại dịch, vững vàng phát triển".

Xe trung chuyển hàng hoá đi qua Hà Nội không được dừng lại thành phố

Minh Hương |

TP. Hà Nội vẫn cho phép xe luồng xanh ra hoặc vào thành phố; xe trung chuyển hàng hóa đi qua địa bàn thủ đô nhưng không được dừng tại thành phố.

TP.HCM kêu gọi hỗ trợ máy tính, đồ dùng học tập cho học sinh khó khăn

Minh Hương |

Nhằm chăm lo, hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện trang bị các thiết bị điện tử để học tập, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM kêu gọi hỗ trợ cho học sinh khó khăn năm học 2021 - 2022.

Hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế với học sinh, sinh viên ở TP.HCM

Minh Hương |

Đây là nội dung tại Hướng dẫn liên tịch 3029/HDLS/BHXH-GDĐT do Bảo hiểm xã hội TP.HCM ban hành về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022.


TP.HCM: Thực hiện sớm chuẩn hóa và thăng hạng chức danh giáo viên

Minh Hương |

Ủy ban nhân dân TP.HCM đã ban hành Chỉ thị 12/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với mục tiêu "Giáo dục TP. HCM vượt qua đại dịch, vững vàng phát triển".