Hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế với học sinh, sinh viên ở TP.HCM

Minh Hương

Đây là nội dung tại Hướng dẫn liên tịch 3029/HDLS/BHXH-GDĐT do Bảo hiểm xã hội TP.HCM ban hành về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022.

Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên hàng tháng được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, phần còn lại 70% học sinh, sinh viên tự đóng.

Học sinh, sinh viên có thể lựa chọn một trong các phương thức đóng: 3 tháng/lần: 140.805 đồng; 6 tháng/lần: 281.610 đồng; 9 tháng/lần: 422.415 đồng; 12 tháng/lần: 563.220 đồng.

Về thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, theo quy định tại Khoản 7, Điều 13 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, thẻ BHYT học sinh, sinh viên có giá trị sử dụng như sau:

Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 1.10 năm đầu tiên của cấp tiểu học hoặc ngày 1.11 hoặc 1.12 tháng liền kề tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30.9 của năm đó.

Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng.

Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Thủ tục mua bảo hiểm y tế được thực hiện thế nào?

Việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ giúp người dân giảm bớt chi phí khi đi khám, chữa bệnh nếu không may bị ốm đau, tai nạn. Vậy thủ tục thực hiện mua bảo hiểm y tế thế nào?

Viết bình luận của bạn