Đại học Kinh tế - Luật công bố phương án tuyển sinh năm 2021

TÂM AN |

Ngày 20.1, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố các phương thức tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2021.

Theo đó, nhà trường tiếp tục tuyển sinh với 5 phương thức. Năm nay, nhà trường mở rộng thêm đối tượng tuyển sinh là tuyển thẳng những thí sinh giỏi nhất của các trường THPT cùng với việc tăng cường thêm 5 chương trình đào tạo chất lượng cao bằng tiếng Anh.

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Bộ GDĐT.

Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM.

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021.

Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2021.

Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả học THPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với học sinh Việt Nam và học sinh có quốc tịch nước ngoài (học chương trình THPT quốc tế bằng Tiếng Anh hoặc chương trình THPT trong nước) vào các chương trình chất lượng cao, chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp, chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh.

Năm nay, Trường Đại học Kinh tế - Luật tuyển sinh dự kiến thêm 5 chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh gồm: Luật dân sự chất lượng cao bằng tiếng Anh, Marketing chất lượng cao bằng tiếng Anh, Toán kinh tế chất lượng cao bằng tiếng Anh, Kinh tế quốc tế chất lượng cao bằng tiếng Anh và Thương mại điện tử chất lượng cao bằng tiếng Anh.

Như vậy, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) có 44 chương trình đào tạo, trong đó có 18 chương trình chất lượng cao, 8 chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh và 1 chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp.

Năm học 2020 - 2021, mức học phí đối với các chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh của Trường là trung bình 46,3 triệu đồng/năm học, mức học phí của chương trình chất lượng cao và chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp là trung bình 27,8 triệu đồng/năm học.

TÂM AN
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Nông Lâm TPHCM ban hành phương án tuyển sinh 2021

TÂM AN |

Ngày 20.1, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã ban hành phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 dự kiến.

Đại học Khoa học Tự nhiên công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2021

TÂM AN |

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2021.

Đại học Ngân hàng TPHCM công bố 5 phương án tuyển sinh năm 2021

TÂM AN |

Năm 2021, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM tuyển sinh 3.280 chỉ tiêu vào các chương trình đào tạo theo 5 phương thức xét tuyển.

Trường Đại học Nông Lâm TPHCM ban hành phương án tuyển sinh 2021

TÂM AN |

Ngày 20.1, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã ban hành phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 dự kiến.

Đại học Khoa học Tự nhiên công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2021

TÂM AN |

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2021.

Đại học Ngân hàng TPHCM công bố 5 phương án tuyển sinh năm 2021

TÂM AN |

Năm 2021, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM tuyển sinh 3.280 chỉ tiêu vào các chương trình đào tạo theo 5 phương thức xét tuyển.