Hà Nội: Không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện

Hạ Nguyên |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và nhà trường xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm học; xây dựng nội dung thi đua thiết thực, cụ thể, phù hợp với đặc điểm địa phương, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tích cực, hiệu quả.

Nội dung thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải được quán triệt nghiêm túc, sâu rộng tới từng cán bộ, viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh; kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình, nhắc nhở, giáo dục những trường hợp vi phạm.

Giai đoạn 2021-2025, ngành Giáo dục Hà Nội đặt mục tiêu 100% cán bộ, viên chức, nhân viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục và đơn vị trường học được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT; ký cam kết với nhà trường chấp hành nghiêm túc quy định về ATGT.

100% các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh hi chưa đủ điều kiện; thực hiện đội mũ bảo hiểm có chất lượng và đúng cách cho học sinh khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.

100% các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc thực hiện đội mũ bảo hiểm có chất lượng và đúng cách cho học sinh khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.

100% cán bộ, viên chức, nhân viên, học sinh nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; thực hiện mặc áo phao khi đi đò.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Mỗi người dân là một chiến sĩ trong chống dịch COVID-19

Hạ Nguyên |

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng BCĐ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội, tại Phiên họp số 81.

Hà Nội phấn đấu tạo việc làm mới cho 160.000 lao động

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Hà Nội yêu cầu chọn giáo viên cốt cán cho chương trình lớp 6 mới

Bảo Anh |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu rà soát, bổ sung cơ sở vật chất và lựa chọn đội ngũ giáo viên cốt cán để thực hiện, triển khai chương trình phổ thông, SGK mới đối với học sinh lớp 6.

Hà Nội: Mỗi người dân là một chiến sĩ trong chống dịch COVID-19

Hạ Nguyên |

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng BCĐ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội, tại Phiên họp số 81.

Hà Nội phấn đấu tạo việc làm mới cho 160.000 lao động

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Hà Nội yêu cầu chọn giáo viên cốt cán cho chương trình lớp 6 mới

Bảo Anh |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu rà soát, bổ sung cơ sở vật chất và lựa chọn đội ngũ giáo viên cốt cán để thực hiện, triển khai chương trình phổ thông, SGK mới đối với học sinh lớp 6.