Hành khách đi tàu đến tỉnh đang giãn cách phải có giấy xác nhận gì?

Minh Hương

Có 2 loại giấy xác nhận hành khách đi tàu đi hoặc đến các tỉnh, thành phố đang giãn cách xã hội bắt buộc phải có.

Nội dung này nêu tại Quyết định 1596/QĐ-BGTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch với hoạt động vận tải bằng đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, với hành khách đi tàu, Quyết định yêu cầu, nếu người nào đi hoặc đến các tỉnh, thành phố đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì phải có các giấy xác nhận sau đây:

- Giấy xác nhận đồng ý cho phép đi của địa phương nơi đang cư trú.

- Giấy xác nhận đồng ý của địa phương nơi đến.

Đồng thời, các hành khách khi lên tàu phải có giấy xét nghiệm theo quy định là giấy chứng nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2 do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét nghiệm cấp. Giấy này sẽ có giá trị trong vòng 03 ngày (tương đương 72 giờ) kể từ khi có kết quả xét nghiệm hoặc theo thời hạn khác do Bộ Y tế quy định.

Bên cạnh đó, trong suốt thời gian ở trên tàu, hành khách phải thực hiện nguyên tắc 5K trong suốt hành trình. Nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì phải báo ngay cho nhân viên phục vụ trên tàu để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Trước khi lên tàu thì hành khách cũng phải khai báo y tế bắt buộc ngoại trừ trường hợp hành khách đến ga đã sát giờ tàu chạy thì có thể khai báo y tế ở trên tàu.

Quy định về giãn cách trong các toa ghế ngồi, giường nằm với tàu hoả

Chỉ mở bán 50% số chỗ trên các toa xe ghế ngồi, giường nằm để đảm bảo giãn cách giữa các hành khách ngồi, nằm cách nhau một hàng ghế hoặc khoảng cách 1 mét.

Viết bình luận của bạn