Chỉ thị

Từ 1.1.2021, Hà Nội không còn hoạt động đốt rơm rạ

Nguyễn Hà |

Hà Nội đặt mục tiêu từ 1.1.2021, 100% rơm rạ và phụ phẩm cây trồng phát sinh được thu gom, tái sử dụng hoặc xử lý bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật môi trường; không còn hoạt động đốt rơm rạ và phụ phẩm cây trồng.