sông Sêrêpôk

Ly kỳ sự tích về dòng sông chảy ngược nối đôi bờ Đắk Nông - Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Phần lớn các con sông ở nước ta có dòng chảy từ Tây sang Đông. Thế nhưng, với sông Sêrêpôk thì ngược lại, nó chảy từ Việt Nam sang nước bạn Campuchia rồi hòa vào dòng chảy của của sông Mê Kông xuôi về miền Tây Nam Bộ và đổ ra biển lớn.