Vi phạm trật tự xây dựng

Hậu Giang sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự xây dựng

PHƯƠNG ANH |

UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện kiên quyết xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và trật tự xây dựng.