Hậu Giang sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự xây dựng

PHƯƠNG ANH |

UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện kiên quyết xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và trật tự xây dựng.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên vừa ký Công văn gửi Sở Xây dựng; UBND huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát, tiếp tục thực hiện nội dung tại Công văn số 4860/BXD-TTr ngày 26.10.2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22.10.2023 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì thanh tra, kiểm tra đối với các dự án bất động sản đã và đang triển khai thực hiện đảm bảo việc tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt, thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng được cấp, đúng mục đích sử dụng đất và các nội dung khác của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, theo chức năng, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và trật tự xây dựng theo đúng quy định. Kiên quyết xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm theo quy định.

Giao UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chủ đầu tư tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo việc tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt, thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng được cấp, đúng mục đích sử dụng đất và các nội dung khác của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với nhà ở riêng lẻ thuộc các khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định phải tuân thủ quy hoạch xây dựng được duyệt hoặc phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, giấy phép xây dựng được cấp. Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, đúng mục đích sử dụng đất, đúng quy định về bảo vệ hành lang an toàn đường sông và đường bộ.

Đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND tỉnh đề nghị tăng cường quản lý đầu tư xây dựng các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, đảm bảo việc tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt, thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng được cấp, đúng mục đích sử dụng đất và các nội dung khác của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất gửi Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định. Đối với kết quả kiểm tra yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo gửi Sở Xây dựng đến hết ngày 15.4.2024.

PHƯƠNG ANH