UBND tỉnh Bình Phước đang cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.
UBND tỉnh Bình Phước đang cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.

Bình Phước: Thu hút vốn FDI và tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

ĐÌNH TRỌNG

Tỉnh Bình Phước đang thực hiện nhiều giải pháp để thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân và tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển những tháng cuối năm 2019.

Trong tháng 8.2019, tỉnh Bình Phước thu hút 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 28,7 triệu USD. Tính chung 8 tháng đầu năm đã có 31 dự án với số vốn đăng ký đầu tư là 131,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2018 tăng 24% về số dự án và tăng 88,2% về số vốn đăng ký. Nhiều dự án đăng ký điều chỉnh tăng 157,6 triệu USD vốn đầu tư. Như vậy tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng 288,9 triệu USD.

Về đầu tư trong nước, tháng 8.2019 có 8 dự án đăng ký đầu tư 48,6 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng đầu năm tổng số vốn đăng ký đầu tư là 9.018 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2018.

Tình hình sản xuất kinh doanh các lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ tăng đáng kể. Trong đó, sản xuất công nghiệp tăng 10,6%, dịch vụ tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, những tháng cuối năm tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ nút thắt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển. 

Tịch thu số lượng lớn cơm cháy, khô gà và chà bông không rõ nguồn gốc

Lực lượng quản lý thị trường và công an ở tỉnh Bình Dương đã vào kiểm tra một căn nhà chứa số lượng lớn cơm cháy, khô gà, chà bông không có nguồn gốc rõ ràng và không đảm bảo vệ sinh.

Viết bình luận của bạn