Cơ sở giáo dục ở TPHCM phải đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Huyền Trân |

UBND TPHCM giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chỉ đạo các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên; đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo quy định.

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành, UBND quận - huyện, thành phố Thủ Đức, các trường đại học, cao đẳng triển khai thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024 trên địa bàn TPHCM.

Trong đó, UBND giao Sở GDĐT chỉ đạo các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thực hiện BHYT học sinh, sinh viên; đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo quy định.

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tăng cường công tác tuyên truyền trong phụ huynh, học sinh, sinh viên về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, nghĩa vụ và quyền của học sinh, sinh viên khi tham gia BHYT.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác thu, nộp BHYT học sinh, sinh viên, lập dự toán, quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu trong công tác y tế trường học, đảm bảo công tác quyết toán quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.

Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc phát triển tham gia BHYT học sinh, sinh viên tại các địa phương, cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý; thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.

UBND TPHCM cũng yêu cầu hiệu trưởng các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố có trách nhiệm đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật BHYT và tổ chức thực hiện giải pháp mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT trong sinh viên; đảm bảo 100% sinh viên tham gia BHYT; 100% sinh viên cài đặt và sử dụng VssID; 100% sinh viên được đồng bộ dữ liệu dân cư quốc gia. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tổ chức thu nộp và cấp thẻ BHYT kịp thời cho sinh viên; đưa chỉ tiêu thực hiện BHYT sinh viên vào kế hoạch năm học và là một trong những nội dung đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân liên quan.

Với UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức cần nghiên cứu chính sách hỗ trợ thêm tiền tham gia bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngoài phần hỗ trợ của Trung ương từ nguồn ngân sách địa phương, từ các nguồn viện trợ, nguồn xã hội hóa, các quỹ từ thiện…; kêu gọi, đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm hưởng ứng tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

UBND TPHCM cũng giao Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị thực hiện điều tra, khởi tố các đơn vị, cá nhân vi phạm về bảo hiểm xã hội, BHYT, nhất là hành vi trốn đóng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập có tỉ lệ sinh viên tham gia BHYT thấp

Huyền Trân |

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM, vẫn còn nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập, đặc biệt là khối đại học, cao đẳng, trung cấp nghề có tỉ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) còn thấp so với tỉ lệ bình quân chung của toàn thành phố.

Thêm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT từ đầu tháng này

Huy Hùng |

Khoản 5 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP đã thực hiện điều chỉnh các quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế theo hướng bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%.

Đề nghị xử lý việc mạo danh cơ quan BHXH để lừa người dân

Nam Dương |

Cơ quan BHXH TPHCM vừa có công văn gửi Công an và Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đề nghị xử lý về việc mạo danh Tổng đài Chăm sóc khách hàng của các cơ quan BHXH.

Phấn đấu tỉ lệ học sinh – sinh viên tham gia BHYT từ 98% trở lên

Nam Dương |

Sáng 15.9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học – Cao đẳng TPHCM tổ chức lễ ký kết phối hợp giữa hai bên trong việc tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về (Bảo hiểm y tế) BHYT cho học sinh, sinh viên.

Nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập có tỉ lệ sinh viên tham gia BHYT thấp

Huyền Trân |

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM, vẫn còn nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập, đặc biệt là khối đại học, cao đẳng, trung cấp nghề có tỉ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) còn thấp so với tỉ lệ bình quân chung của toàn thành phố.

Thêm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT từ đầu tháng này

Huy Hùng |

Khoản 5 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP đã thực hiện điều chỉnh các quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế theo hướng bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%.

Đề nghị xử lý việc mạo danh cơ quan BHXH để lừa người dân

Nam Dương |

Cơ quan BHXH TPHCM vừa có công văn gửi Công an và Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đề nghị xử lý về việc mạo danh Tổng đài Chăm sóc khách hàng của các cơ quan BHXH.

Phấn đấu tỉ lệ học sinh – sinh viên tham gia BHYT từ 98% trở lên

Nam Dương |

Sáng 15.9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học – Cao đẳng TPHCM tổ chức lễ ký kết phối hợp giữa hai bên trong việc tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về (Bảo hiểm y tế) BHYT cho học sinh, sinh viên.